Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4354
Title: Sąd Konstytucyjny w Republice Słowackiej
Authors: Rajczyk, Robert
Keywords: Republika Słowacka; Sąd Konstytucyjny; kontrola konstytucyjności; Trybunał Konstytucyjny; Czechosłowacja; the Slovak Republic; the Constitutional Court; justice; sovereignty
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej : perspektywa politologiczno-prawna" (S. 67-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The chapter presents the role of the Constitutional Court in the Slovak Republic as well as its main purpose, i.e. to mandate the conformity of constitutionality. Moreover, the chapter elaborates upon the legal effects of the Court’s decisions, the appointment procedure, as well as the general purview of the Constitutional Court.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4354
ISBN: 9788380126251
9878380126251
ISSN: 9878380126268
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajczyk_Sad_konstytucyjny_w_Republice_Slowackiej.pdf306,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons