Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4358
Title: Wstęp
Authors: Rajczyk, Robert
Keywords: Trybunał Sprawiedliwości; Trybunał Konstytucyjny; Węgry; Słowacja; Czechy; Polska
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej : perspektywa politologiczno-prawna" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W demokratycznym porządku prawnym suweren podejmuje decyzje bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli — odpowiednio w referendum lub przez reprezentantów w parlamencie. Wola suwerena, jak zaznacza Dominique Rousseau, wyrażona jest zatem w konstytucji, a wola parlamentarzystów ma wobec niej charakter wtórny i podporządkowany. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4358
ISBN: 9788380126251
9878380126251
ISSN: 9878380126268
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajczyk_Wstep.pdf277,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons