Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/437
Tytuł: Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego
Autor: Czyż, Anna
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka; Kryzys migracyjny; Unia Europejska; European Union; Migration crisis; Visegrad Group
Data wydania: 2017
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, t. 18, s. 143-161
Abstrakt: W artykule zanalizowano temat kryzysu migracyjnego, który pojawił się w Europie w 2015 roku. Autorka omawia reakcję czterech państw tworzących Grupę Wyszehradzką - Czech, Polski, Słowacji i Węgier - na napływ uchodźców i sprzeciw tych państw wobec mechanizmu kwotowego relokacji uchodźców. Kryzys migracyjny zjednoczył państwa Grupy Wyszehradzkiej we wspólnym stanowisku na forum Unii Europejskiej. || The author of this article analyzes the topic of migration crisis which appeared in Europe in 2015. She discousses the reaction of four countries creating Visegrad Group - the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary - on the flow of refugees and the opposition of these countries towards a quota mechanism to relocate refugees. Migration crisis united countries of Visegrad Group in their common position on the forum of the European Union.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/437
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czyz_Panstwa_Grupy_Wyszehradzkiej.pdf590,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons