Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/439
Title: Spór terytorialny o Archipelag Spratly na Morzu Południowochińskim - wybrane aspekty
Authors: Okraska, Tomasz
Keywords: Morze Południowochińskie; Archipelag Spratly; Chiny; Filipiny; South China Sea; China; Philippines
Issue Date: 2017
Citation: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 18 (2017), s. 221-246
Abstract: Spór terytorialny o Archipelag Spratly na Morzu Południowochińskim jest współcześnie jednym z najważniejszych konfliktów międzynarodowych na obszarze Azji. Stronami sporu są Chińska Republika Ludowa i Republika Chińska (Tajwan) oraz Brunei, Filipiny, Indonezja, Malezja i Wietnam. W konflikt zaangażowane są jednak także inne państwa, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Koreą Południową i Indiami. Znaczenie Archipelagu Spratly wyraża się w kontroli nad obszarami dna morskiego zawierającymi pokaźne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, wodami w których występują bogate łowiska oraz szlakami transportowymi biegnącymi przez tę część świata. Ponadto, ów konflikt wydaje się swego rodzaju mocarstwowym starciem zastępczym pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Istotność sporu determinuje też szeroka paleta środków używanych do jego rozstrzygania. || The territorial dispute over the Spratly Archipelago in the South China Sea is today one of the major international conflicts in Asia. Parties to the dispute are People’s Republic of China, Republic of China (Taiwan), Brunei, Philippines, Indonesia, Malaysia and Vietnam. In the conflict involved are also other countries like United States, Japan, South Korea and India. Meaning of Spratly Archipelago expresses itself in control of the areas of the seabed containing substantial deposits of oil and natural gas, control of waters where are rich fisheries and control of transport routes running through this part of the world. Furthermore, this conflict seems to be a kind of arena of superpowers clash - China and the United States. The significance of the dispute is also highlighted by a wide range of methods used for its solution.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/439
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okraska_Spor_terytorialny_o_Archipelag.pdf639,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons