Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4465
Title: Wstęp
Authors: Zawada, Anna
Tomczyk, Łukasz
Keywords: seniorzy; starzenie się; jakość życia; społeczeństwo
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.), "Seniorzy w środowisku lokalnym : (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk)" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wzrost długości życia, do którego w znaczącym stopniu przyczynił się postęp medycyny, zwiększył zainteresowanie okresem starości zarówno w aspekcie osobniczym, ekonomicznym, jak i społecznym. Jednocześnie nastąpiło wyraźne przeformułowanie podejścia do kwestii osób w podeszłym wieku na poziomie makro i przyjęcie nowej strategii na poziomie mikro. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4465
ISBN: 9788322621318
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zawada_Wstep.pdf300,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons