Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/453
Tytuł: Andrzej Pawlikowski (1928-1986)
Autor: Matlak, Michał
Słowa kluczowe: Andrzej Pawlikowski; fizyka teoretyczna
Data wydania: 2008
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Od chwili śmierci Profesora Andrzeja Pawlikowskiego upłynęło już przeszło 20 lat. Ten wspaniały i wyjątkowy człowiek wpisał się na trwałe do historii Uniwersytetu Śląskiego dzięki swej bogatej i różnorodnej działalności. Był uczonym wielkiego formatu, wychowawcą wielu pokoleń katowickich fizyków, twórcą katowickiej fizyki teoretycznej, a także człowiekiem o wysokiej kulturze i niezwykłym uroku osobistym. Był człowiekiem szlachetnym, subtelnym, skromnym, mądrym i tolerancyjnym. Każdy, kto zetknął się z Nim chociaż raz, może w pełni to potwierdzić. Był osobą powszechnie szanowaną i poważaną. Uczniowie i studenci po prostu Go uwielbiali. Profesor Pawlikowski ma ogromne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy i ogromny żal, kiedy odszedł.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/453
ISBN: 978-83-226-1757-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matlak_Andrzej_Pawlikowski.pdf20,12 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons