Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4551
Title: Wprowadzenie
Authors: Żurawska, Ewa
Sperka, Jerzy
Keywords: tragedia wołyńska
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Żurawska, J. Sperka (red.), "W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku : 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej" (S. 9-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W 2013 roku minęło siedemdziesiąt lat od wydarzeń nazwanych rzezią wołyńską, w której z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło ponad 100 tys. Polaków oraz obywateli polskich innych narodowości. Są to dane szacunkowe, ponieważ do dziś nie ustalono dokładnej liczby ofiar ludobójstwa na Kresach. Mimo swego tragicznego ogromu wydarzenia te są wciąż mało znaną kartą polskiej historii. Przemilczano je w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz słabo eksponuje się je obecnie — również z przyczyn politycznych — w okresie III Rzeczypospolitej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4551
ISBN: 9788380124332
9788380124349
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zurawska_Wprowadzenie.pdf421,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons