Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4561
Title: Wstęp
Authors: Kempa, Jacek
Giglok, Marta
Keywords: literatura polska; motywy literackie; tajemnica; doświadczenie; religia
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Kempa, M. Giglok (red.), "Słowo, doświadczenie, tajemnica" (S. 9-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Refleksja nad odniesieniami między słowem, doświadczeniem a rzeczywistością ma długą historię. Czasy nowożytne i współczesność przyniosły jej szczególny rozkwit. Świadczy o tym chociażby fakt, że z filozofii przeniknęła ona do dyskursu prowadzonego na terenie innych nauk, zarówno humanistycznych, jak i szczegółowych. Stała się w pewnym sensie ich obowiązkiem. Oczywiście to nadal filozofia dostarcza innym naukom sugestii rozwiązań podstawowych w zakresie hermeneutyki, ale fakt ten zachęca tylko do własnego namysłu w obrębie różnych dyscyplin. Co więcej, odkrycia i teorie naukowe przynoszą nowy wgląd w relacje między słowem, doświadczeniem i rzeczywistością, wskazując w ten sposób nowe drogi dla filozofii. Nierzadko jednak zdaje się, że osiągnięcia te pozostają znane jedynie wąskiemu gronu fachowców. Tymczasem mogą one przynieść sporo inspiracji także w innych obszarach nauki. Wymiana myśli wykraczająca poza obręb jednej dyscypliny wydaje się w tym obszarze możliwa i pożądana. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4561
ISBN: 9788380125117
9788380125124
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Wstep.pdf621 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons