Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4565
Title: O językowym doświadczeniu sztuki : na marginesie rzekomej antynomii praktyki i teorii słów kilka
Authors: Solik, Ryszard
Keywords: sztuka; słowo; obraz
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Giełdoń-Paszek (red.), "W kręgu sztuki" (S. 54-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Problem relacji pomiędzy słowem i obrazem, werbalnym/cyrograficznym a ikonicznym, należy niewątpliwie do tych nieodmiennie dyskutowanych zagadnień humanistyki, których różnopostaciowość propozycji eliminuje inwariantne, uniwersalne i satysfakcjonujące rozstrzygnięcia. Podkreślam, nieodmiennie, albowiem problematyka relacji słowo — obraz, i podjęte w tym obszarze w odległej przeszłości spory i dywagacje mające już własną historię, nie utraciwszy nic ze swej zasadności, podlegają dziś szczególnej aktualizacji w kontekście współczesnej kultury audiowizualnej i multimedialnej. Dyskursywną przestrzeń tych rozważań, której początki należy wiązać z problematyką powinowactwa sztuk, wyznaczają propozycje i stanowiska, „same historyczne i modyfikowalne w rezultacie ciągłych reinterpretacji, w warunkach historycznie zmiennych doświadczeń”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4565
ISBN: 9788322619551
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solik_O_jezykowym_doswiadczaniu_sztuki.pdf291,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons