Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4566
Title: Artystyczne Pole Zjawiskowe : próba systemowej konceptualizacji świata artystycznego
Authors: Wowrzeczka-Warczok, Joanna
Keywords: sztuka; rzeczywistość
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Giełdoń-Paszek (red.), "W kręgu sztuki" (S. 59-66). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zamierzeniem autorki niniejszego artykułu jest nakreślenie teoretycznego modelu rzeczywistości świat sztuki, który nazwano Artystycznym Polem Zjawiskowym (APZ). Model ów oparty został w dużej mierze na teorii systemów, wiele zawdzięcza także wpływowej koncepcji pola artystycznego, autorstwa francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu. Pierwotnej, empirycznej weryfikacji modelu dokonano podczas ogólnopolskich badań terenowych 39 galerii artystycznych, zrealizowanych 2003 roku. Dalsze badania prowadzone na podstawie mniejszych prób i studiów przypadku (m.in. dotyczące gdańskiej Fundacji Wyspy Progress1) pozwoliły na udoskonalenie i modyfikację wyjściowej propozycji teoretycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4566
ISBN: 9788322619551
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wowrzeczka_Warczok_Artystyczne_Pole_Zjawiskowe.pdf468,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons