Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4628
Title: Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n. e.
Authors: Kaczanowicz, Wiesław
Keywords: Rzym; bicie monet; monety rzymskie
Issue Date: 1985
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4628
ISBN: 8322600356
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaczanowicz_Uzurpacja_Karauzjusza_i_Allektusa.pdf4,34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons