Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4641
Title: Listy i wiersze
Authors: Bart, Sołomon
Fast, Piotr
Kisiel, Marian
Keywords: Sołomon Bart; poezja żydowska; listy z getta warszawskiego
Issue Date: 2015
Citation: "Narracje o Zagładzie" Nr 1 (2015), s. 119-128
Abstract: Tłumaczenia poezji i listów Sołomona Barta.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4641
ISSN: 2450-4424
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bart_Kisiel_Fast_Listy_i_wiersze.pdf932,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons