Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4666
Title: Władza wykonawcza w państwie współczesnym - struktura i funkcje
Authors: Glajcar, Rafał
Keywords: władza; rywalizacja polityczna; państwo; ustrój; reżim polityczny
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S. 13-32). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem rozdziału jest analiza strukturalnych, funkcjonalnych oraz instytucjonalnych ujęć problematyki działania władzy wykonawczej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4666
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glajcar_Wladza_wykonawcza_w_panstwie_wspolczesnym.pdf388,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons