Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4668
Title: Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych
Authors: Glajcar, Rafał
Keywords: władza wykonawcza; reżim polityczny; reżim parlamentarny; reżim prezydencki,; reżim semiprezydencki
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S. 33-54). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana z władzą wykonawczą w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4668
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glajcar_Wladza_wykonawcza_w_roznych_modelach.pdf419,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons