Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4669
Title: Transformacja ustrojowa
Authors: Barański, Marek
Keywords: transformacja; demokratyzacja; tranzycja; konsolidacja
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S. 55-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Celem artykułu jest rekonstrukcja procesu transformacji społeczno‑politycznej w Polsce i całym regionie państw Europy Środkowej i Wschodniej, aby wydobyć uniwersalne i specyficzne (narodowe) cechy, które wywarły wpływ na kreowanie instytucji demokratycznego państwa, w tym organów władzy wykonawczej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4669
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baranski_Transformacja_ustrojowa.pdf386,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons