Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4675
Title: Ewolucja roli i znaczenia władzy wykonawczej w Czechosłowacji, Polsce i na Węgrzech w okresie tranzycji demokratycznej
Authors: Kubas, Sebastian
Keywords: tranzycja; transformacja; system polityczny; ZSRR; Michaił Gorbaczow
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S.108-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem rozdziału jest prezentacja politycznych oraz międzynarodowych uwarunkowań zmiany systemowej w państwach Grupy Wyszehradzkiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4675
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubas_Ustrojowo_prawny_i_praktyczny_wymiar.pdf466,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons