Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4700
Title: Wędrujące pojęcie, czyli geopoetyka w teorii i w praktyce. Elżbieta Rybicka, 2014, „Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich”, Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 474
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: Elżbieta Rybicka; Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich
Issue Date: 2015
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2015), s. 281-287
Abstract: Recenzja książki Elżbiety Rybickiej, 2014, „Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich”, Wydawnictwo Universitas, Kraków, ss. 474.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4700
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_wedrujace_pojecie_czyli_geopoetyka_w_teorii.pdf403,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons