Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4705
Title: Półka literacka 2014
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: przegląd książek wydanych w 2014; literatura polska w 2014
Issue Date: 2015
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2015), s. 249-264
Abstract: Przegląd polskiej produkcji wydawniczej literatury pięknej w 2014 roku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4705
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_polka_literacka_2014.pdf479,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons