Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4743
Title: "Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... : perspektywa antropologiczna i socjologiczna" - recenzja
Authors: Grabowska, Barbara
Kania, Karolina
Keywords: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna; recenzja
Issue Date: 2015
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 15 (2015), s. 253-257
Abstract: Praca zbiorowa Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, przygotowana pod redakcją naukową Grażyny Kubicy i Haliny Rusek, zawiera teksty badaczek i badaczy związanych z Sekcją Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jak piszą Redaktorki we Wprowadzeniu, intencją autorów była reinterpretacja teorii granic Frederika Bartha w kontekście granic państwowych, kulturowych, granic tworzonych między dyscyplinami, dyskursami, ale i klasami. Opracowanie składa się z trzech części i zawiera szesnaście artykułów, w których autorzy podejmują problematykę granic i pograniczy w szerokim kontekście kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4743
ISSN: 1506-5790
2353-9860
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowska_Granice_i_pogranicza_recenzja.pdf249,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons