Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4744
Title: "Ukraińcy Podlasia : dylematy tożsamościowe" - recenzja
Authors: Rusek, Halina
Keywords: Ukraińcy Podlasia : dylematy tożsamościowe - recenzja; recenzja
Issue Date: 2015
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 15 (2015), s. 258-260
Abstract: Wśród kilku ważnych pozycji z zakresu problematyki etnicznej i narodowej, które ukazały się w bieżącym roku, książka młodego białostockiego socjologa Andrzeja Nikitorowicza zasługuje na szczególną uwagę i szersze omówienie. Jednym z powodów jest podjęcie przez autora mało dotąd zbadanych procesów, jakim w warunkach demokratyzowania się życia społecznego podlega ukraińska mniejszość narodowa w województwie podlaskim. Interesujące i nowatorskie podejście do tych zagadnień zostało zaprezentowane w kontekście ogólniejszych procesów budzenia się potrzeb i aspiracji narodowych różnych grup w demokratycznej Polsce, szczególnie w regionach takich, jak Podlasie, gdzie mieszka ludność mocno zróżnicowana pod względem etnicznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4744
ISSN: 1506-5790
2353-9860
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusek_Ukraincy_Podlasia_dylematy_tozsamosciowe_recenzja.pdf240,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons