Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4764
Title: "We" and "they" : making the municipal authority familiar
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: Górny Śląsk; regionalizm; społeczeństwo; stosunki społeczne
Issue Date: 1995
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz (red.), "Regional identity - regional consciousness : the Upper Silesian experience" (S. 96-109). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Tytuł artykułu nawiązuje do znanej w polskiej literaturze socjologicznej dychotomii odnoszącej się do głęboko zakorzenionego w mentalności zbiorowej społeczeństwa sposobu postrzegania struktury władzy politycznej. Podział ten, związany w najnowszej historii Polski z okresem panowania komunistów, nie tylko kreował sytuacje umożliwiające zaspokojenie potrzeby afiliacji społecznej poprzez utożsamienie się ze społecznością „swoich”, ale dostarczał również argumentów tłumaczących społeczne zło i wskazywał jego autorów. Stworzone zostały w ten sposób warunki psychicznej rekompensaty, umożliwiające odbudowanie komfortu psychicznego, zwalniające z poczucia winy i odpowiedzialności za zło. W tym znaczeniu „oni” to nie tylko „obcy” , ale również „winni” destrukcji ładu społecznego i osobistych niepowodzeń. Jednym z fundamentalnych celów stawianych bardziej czy mniej świadomie przez wyłaniające się po upadku komunizmu w Polsce struktury władzy było „oswojenie” władzy, tzn. przekonanie społeczeństwa, że władza jest .jego”, że ma społeczną legitymację. Artykuł, opierając się na badaniach empirycznych przeprowadzonych na przełomie 1993/1994 roku, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy nowa władza jest „ich” czy „nasza” . „Ich”, tzn. obca, narzucona, nie mająca legitymacji moralnej i przyzwolenia społecznego, skorumpowana. „Nasza”, tzn. postrzegana w społecznej świadomości jako „swoja”, zatroskana o wspólne dobro społeczności, mająca społeczne poparcie, sprawiedliwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4764
ISBN: 8322605994
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_We_and_they_making_the_municipal.pdf644,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons