Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4765
Title: Poetyka i światopogląd: Mariusz Kalandyk, 2015, „Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba antropologii literackiej”, Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 320
Authors: Kisiel, Marian
Keywords: Mariusz Kalandyk; Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba antropologii literackiej
Issue Date: 2015
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2015), s. 205-207
Abstract: Recenzja książki Mariusza Kalandyka „Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba antropologii literackiej”, Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 320.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4765
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Poetyka_i_swiatopoglad.pdf357,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons