Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4766
Title: Lechoń homotekstualny: Barbara Czarnecka, 2013, „Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 253
Authors: Kisiel, Joanna
Keywords: Barbara Czarnecka; Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny
Issue Date: 2015
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2015), s. 215-224
Abstract: Recenzja książki Barbary Czarneckiej „Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 253.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4766
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_lechon_homotekstualny_barbara_czarnecka.pdf394,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons