Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4768
Title: Kobiece (e)migracje: Jolanta Pasterska, 2015, „Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 282
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: Jolanta Pasterska; Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Issue Date: 2015
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2015), s. 209-213
Abstract: Recenzja książki Jolanty Pasterskiej „Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 282.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4768
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_kobiece_emigracje_jolanta_pasterska.pdf349,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons