Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/478
Tytuł: The Late Devonian bio-crisis and brachiopods: Introductory remarks: preface
Autor: Racki, Grzegorz
Słowa kluczowe: Brachiopoda; Northern Hemisphere
Data wydania: 1998
Źródło: Acta Palaeontologica Polonica, (1998), vol. 43, no. 2, s. 135-136
Abstrakt: The aim of this volume is to present the extinction and survival patterns of articulate brachiopods, in particular the demise of Atrypida near the Frasnian-Famennian (F-F) boundary in the Northem Hemisphere.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/478
ISSN: 0567-7920
1732-2421
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Racki_The_Late_Devonian_bio-crisis_and_brachiopods.pdf622,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons