Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4786
Title: Słowo wstępne
Authors: Golik-Szarawarska, Grażyna
Keywords: Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego.; Stefan Srebrny; konferencja
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Golik-Szarawarska (red.), "Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego : konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnegomateriały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach" (S. 5-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Konferencja naukowa zorganizowana w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego zatytułowana Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego miała miejsce 17 października 2012 roku w Sali Rady Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego. Obrady poświęcone zostały twórczości naukowej i artystycznej Profesora Stefana Srebrnego oraz jej recepcji w dobie współczesnej. Interdyscyplinarny charakter obrad zakładał konfrontację wyników i ustaleń z zakresu badań z dziedziny teatrologii i filologii klasycznej. Rozważania skupiły się wokół trzech kręgów zagadnień badawczych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4786
ISBN: 9788380123946
9788380123953
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golik_Szarawarska_Slowo_wstepne.pdf462,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons