Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4815
Title: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej" (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 29-30 października 2014)
Authors: Fesser, Dominika
Keywords: sprawozdanie z konferencji; Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej
Issue Date: 2015
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr 1 (2015), s. 257-262
Abstract: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, "Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej". Która odbyła się w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 29–30 października 2014 roku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4815
ISSN: 2084-0772
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fesser_Sprawozdanie_z_ogolnopolskiej_konferencji.pdf301,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons