Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4838
Title: Gwara wyznacznikiem tożsamości regionalnej (na przykładzie gwary śląskiej regionu pszczyńskiego)
Authors: Kocurek, Danuta
Keywords: dialect; Pszczyna region; regional identity
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Cieszyński Almanach Pedagogiczny, T. 3 (2014), s. 45-55
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;3341
Abstract: Dialect is a variant of a national spoken language and it plays a significant role in the process of identifying with homeland and little homeland. The inhabitants of the Pszczyna region speak Silesian dialect which has characteristic features. The case study demonstrates that dialect is an indicator of regional identity, but, at the same time, the range within which the dialect is used as a sole means of communication is diminishing.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4838
ISSN: 2300-3006
0208-6336
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocurek_Gwara_wyznacznikiem_tozsamosci_regionalnej.pdf337,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons