Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4873
Title: Urbicide - when the city becomes a target
Authors: Wojtasik, Karolina
Keywords: terroryzm; antyterroryzm; architektura; miastobójstwo; współczesne konflikty zbrojne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 109-118). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł podejmuje tematykę zmian, jakie dokonują się w przestrzeni miejskiej w wyniku konfliktów zbrojnych — wojen, terroryzmu czy praktyk tzw. miastobójstwa (urbicide). W wyniku zmiany sposobu prowadzenia działań zbrojnych, rozwoju technologii, globalizacji i pojawienia się tzw. zagrożeń asymetrycznych, konflikty zbrojne przeniosły się z pola bitwy do przestrzeni miejskiej. O miasta się walczy, miasta się przejmuje, czyni się je sferą wpływów, gdy trzeba zdobywać budynek po budynku (np. II bitwa o al-Falludżę). Zniszczenie tkanki miasta to zniszczenie poczucia bezpieczeństwa, tożsamości struktur społecznych. W rezultacie — to zniszczenie narodu. Tę praktykę stosuje się jako element tzw. czystek etnicznych (przypadek byłej Jugosławii), element działań wojennych (bombardowania miast), czy długotrwałej strategii osłabiania wroga (Palestyna / Izrael). Metropolie są areną innego rodzaju „zmagań”. Gmachy publiczne, siedziby międzynarodowych organizacji, hotele i placówki dyplomatyczne, a także zatłoczone dworce, lotniska, stacje metra stają się celem działań terrorystycznych powodując nie tylko skutki polityczne i społeczne, ale także istotne zmiany w strukturze przestrzennej miast europejskich i amerykańskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4873
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtasik_Urbicide_when_the_city_becomes_a_target.pdf482,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons