Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4874
Title: Residents of urban and rural areas : the same or different?
Authors: Zagała, Zbigniew
Keywords: mieszkańcy miasta; mieszkańcy wsi; podobieństwa i różnice
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 119-134). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dokonujące się w Polsce przemiany ludnościowe, w tym odwrócenie się trendów migracyjnych, których efektem jest zmniejszanie się populacji miejskiej, czemu towarzyszy zwiększanie się liczby osób zamieszkujących wieś, wpływają na stopniowe zmiany cech społecznych obu zbiorowości. Artykuł jest próbą spojrzenia na te odmienności i podobieństwa mieszkańców miasta i wsi, które zawarte są w danych statystycznych oraz wynikach ogólnopolskich badań socjologicznych. W jaki sposób postrzegani są mieszkańcy miasta i mieszkańcy wsi, czy w wyobrażeniach społecznych są między nimi różnice, czy nie ma, jakie są obszary podobieństw i ewentualnych różnic, co łączy, a co dzieli mieszczan i mieszkańców obszarów wiejskich — to niektóre pytania, na które starano się udzielić odpowiedzi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4874
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagala_Residents_of_urban_and_rural_areas.pdf838,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons