Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4913
Title: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych
Authors: Drabek, Aneta
Advisor: Marszakowa-Szajkiewicz, Irena
Keywords: bibliometria; ocena; cytowanie; Journal Citation Reports; czasopismo; baza danych; dziedzina wiedzy; Impact Factor (IP); Względny Impact Factor K; Wskaźnik IG; Social Sciences Citation Index; Institute for Scientific Information
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W pracy dokonano analizy bibliometrycznej 1810 czasopism z 56 dyscyplin z nauk społecznych indeksowanych w bazie danych Social Sciences Citation Index. Do badań zastosowano metodykę I. Marszakowej- Szajkiewicz umożliwiającej ocenę czasopism naukowych niezależnie od dziedziny. Analiza objęła lata 1994-1998. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny prenumeraty czasopism zagranicznych kupowanych przez biblioteki polskie w latach 1994-1999. Szczególną uwagę zwrócono na 13 uniwersytetów - największych ośrodków skupiających badania z nauk społecznych oraz jedną uczelnię niepaństwową, ze względu na duży zbiór czasopism objętych prenumeratą. Wyniki badań, w formie 115 tabel zostały zebrane w Tomie 2 pracy, jako Załączniki przedstawione są w formie tradycyjnej oraz na nośniku CDROM. Struktura pracy zawiera Wstęp, sześć rozdziałów, Zakończenie oraz bibliografię.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4913
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Bibliometryczna_analiza_czasopism_naukowych.pdf8,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.