Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4935
Title: Wstęp
Authors: Babczyńska, Agnieszka
Nakonieczny, Mirosław
Keywords: ranking; gatunki zagrożone
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Babczyńska, M. Nakonieczny (red.), "Problemy Środowiska i Jego Ochrony" Cz. 22 (S. 5-6). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Drodzy Czytelnicy, wszyscy lubimy rankingi. W naturze ludzkiej znajdzie się zawsze zakątek, w którym kryje się skłonność do porównań. Porównujemy siebie do pozostałych, będąc świadomymi, że sami również zajmujemy kolejne miejsca na listach tworzonych przez innych. Najbardziej lubimy jednak rolę jurorów. Rankingi służą często zaspokajaniu próżności. Są jednak i takie, którym przyświeca szczytny cel: jak ratunek dla zagrożonych gatunków." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4935
ISBN: 9788380123267
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babczynska_Nakonieczny_wstep.pdf351,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons