Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4959
Title: Wartości życia a problem wolności i odpowiedzialności w cywilizacji współczesnej
Authors: Chałupka, Krzysztof
Advisor: Bańka, Józef
Keywords: Wartości (filozofia); Życie (filozofia); Antropologia filozoficzna 20 w; Filozofia i cywilizacja 20 w; Odpowiedzialność
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Założeniem tej pracy jest przedstawienie dwóch nurtów argumentacji lub raczej preferencji w etyce oraz wyeksponowanie konsekwencji, jakie one niosą dla samego człowieka, wynikających z jego stosunku do wartości, które określone zostały mianem wartości życia. Pierwszym z nich jest nurt racjonalny, zgodny z tendencją cywilizacji współczesnej, odwołujący się do autorytetu rozumu, stanowiący jednocześnie filar cywilizacji utylitarnej obejmującej współczesne państwa demokratyczne. Drugi natomiast można umownie określić jako nurt emocjonalny, odwołujący się do uczucia jako sfery niejako powołanej do tego, by w ramach rozstrzygnięć moralnych utrzymywać przysługujące dla tego obszaru pierwszeństwo racji uczuć. Zadaniem moim będzie przedstawienie argumentów (na podstawie studiów dorobku filozoficznego wybranych przedstawicieli tej dyscypliny) podkreślających błąd współczesnej cywilizacji, polegający na próbie zastąpienia uczucia myśleniem lub co najmniej zepchnięcia sfery uczuć do roli absolutnie marginalnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4959
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halupka_Wartosci_zycia_a_problem_wolnosci.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.