Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4964
Title: Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku
Authors: Krawczyk, Adam
Advisor: Topol, Andrzej
Keywords: terroryzm; ugrupowania fundamentalistyczne
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Terroryzm i fundamentalizm religijny nie są zjawiskami współczesnymi. Ich genezy można doszukiwać się już w starożytności i średniowieczu (między innymi za sprawą żydowskiej sekty Sykariuszy czy muzułmańskiej Assasynów), dopiero jednak w XX wieku jak się wydaje osiągnęły owe zjawiska swoje apogeum. Terroryzm i fundamentalizm wielokrotnie przenikały się wzajemnie i występowały w prawie każdym zakątku kuli ziemskiej. Izrael nie stanowił tu wyjątku. Było to jedne z nielicznych miejsc na świecie, gdzie występowała największa ilość antagonizmów kulturowych, etnicznych i wyznaniowych. Rywalizacja Żydów i muzułmanów o święte miejsca trzech z czterech największych religii świata dodawała dodatkowej motywacji różnym fundamentalistom religijnym, do stosowania wielorakich form przemocy. Niniejsza dysertacja doktorska została poświęcona przedstawieniu zjawiska terroryzmu o motywacji religijnej występującego na obszarze Izraela w II połowie XX wieku. Celem tej pracy jest przedstawienie historii terroryzmu na obszarze Izraela, jego genezy, powiązań ideologicznych, metod i motywacji działań, konkretnych zamachów, struktury organizacji, oraz przybliżenie w skróconej formie sylwetek ich liderów. Wyżej wymienione składniki charakteryzujące niniejszą dysertację przedstawiłem w historycznej perspektywie, gdzie takie wydarzenia jak wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur czy rewolucja islamska w Iranie determinowały ekstremistyczne działania fundamentalistów na obszarze Izraela.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4964
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krawczyk_Terroryzm_ugrupowan_fundamentalistycznych.pdf2,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.