Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4982
Title: Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka
Authors: Ruchała, Sławomira
Advisor: Ślęczka, Kazimierz
Keywords: Prawa człowieka; filozofia
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W interdyscyplinarną debatę nad problem praw człowieka, która jeszcze do niedawna toczyła się przede wszystkim w środowiskach naukowych, coraz częściej włączają się media masowe, które wielokrotnie w sposób powierzchowny – niejednokrotnie zatracając granicę pomiędzy faktem a opinią, czy pomijając płaszczyzny i poziomy dyskusji – informują nas o złamaniu kolejnego prawa w stosunku do indywiduum X czy społeczności Y. Do burzliwe-go strumienia informacji o prawdziwym czy rzekomym łamaniu praw człowieka włącza się także w coraz bardziej istotny sposób Internet. Prawa ludzkie stanowią także kryterium oceny politycznej oraz etycznej (m.in. pod-czas oceny współczesnych systemów politycznych), pozostają również ważną przesłanką w dyskusjach na temat miejsca religii w świecie, roli współczesnej kultury (szczególnie tej preferującej inny system wartości niż Zachodni), roli i zakresu kompetencji władzy, czy na temat samego człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4982
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruchala_Wspolczesne_filozoficzne_spory.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.