Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5008
Title: Próba oceny prenumeraty czasopism zagranicznych w bibliotekach ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek uniwersyteckich oraz biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Czasopisma naukowe; Prenumerata; Bibliometria; Journal Citation Reports
Issue Date: 2001
Citation: Biuletyn EBIB, 2001, nr 11
Abstract: Wielokrotne badania potrzeb użytkowników wykazały, iż czasopisma są najlepszym i najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji, zwłaszcza w naukach ścisłych. Wiąże się to z aktualnością zamieszczanego materiału, związanego z krótkim czasem publikowania czasopism, w porównaniu do cyklu wydawniczego książki. Decyzje dotyczące prenumeraty, przy zmniejszających się budżetach bibliotek i jednocześnie coraz wyższych cenach czasopism, zmuszają corocznie do rezygnacji z prenumerowanych dotąd tytułów. Przy podejmowaniu takich decyzji wykorzystać można różne kryteria oceny, umożliwiające optymalny dobór czasopism do prenumeraty, zgodny z kierunkiem badań prowadzonych przez daną jednostkę. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5008
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Proba_oceny_prenumeraty_czasopism_zagranicznych_w_bibliotekach.pdf903,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons