Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5015
Title: Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Bibliometria; Polityka naukowa; Cytowania; Ocena parametryczna; Baza danych
Issue Date: 2012
Citation: Biuletyn EBIB, 2012, nr 3, s. 1-7
Abstract: Artykuł ukazuje metody bibliometryczne stosowane obecnie w ocenie polskiej nauki. Wśród nich najczęściej stosuje się proste wskaźniki (liczba publikacji, liczba cytowań, Impact factor (IF) czy indeks Hirscha). Przedstawi one został y też możliwości nowych zastosowań bibliometrii nie tylko do obserwowania obecnego stanu nauk i, ale też prognozowania i aktywnego kształtowania polityki naukowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5015
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Wykorzystanie_bibliometrii_w_polityce_naukowej.pdf354,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons