Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5018
Title: Dziennikarze wobec działań public relations w województwie śląskim
Authors: Krawczyk, Dariusz
Advisor: Michalczyk, Stanisław
Keywords: public relations; województwo śląskie; dziennikarze; media lokalne
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Właściwie realizowaną aktywność w sferze media relations z całą pewnością zaliczyć trzeba do narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie komunikacją zewnętrzną. Biorąc pod uwagę obserwowane przez naukowców tendencje można przewidywać, że w Polsce, po zakończeniu badanego okresu, nastąpi dalszy wzrost znaczenia public relations, co wyniknie ze spotęgowanego zainteresowania kształtowaniem społecznego wizerunku przez podmioty gospodarcze, organizacje społeczne czy polityczne, jednostki administracyjne itd. Jednocześnie sfera media relations podlegać będzie stałym oraz coraz szybciej zachodzącym przemianom. Podobnie zresztą jak sytuacja środków masowego przekazu. W badanym okresie warunki wykonywania zawodu przez dziennikarzy w województwie śląskim były nieporównywalnie gorsze od komfortu świadczenia pracy, możliwości rozwoju kariery, a także dostępu do konkurencyjnych ofert zmiany miejsca zatrudnienia, jakie występowały w innych częściach kraju, a szczególnie w Warszawie. Prognozując kierunek zmian kondycji dziennikarstwa regionalnego należy założyć, że będą one uzależnione od potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw medialnych oraz stosowanej przez nie polityki wobec jednostek odpowiedzialnych za działalność redakcyjną. Większe nakłady na motywowanie i wyposażenie dziennikarzy spowodują wzrost profesjonalizmu reporterów, ułatwią angażowanie wykwalifikowanych kadr dążących do specjalizacji tematycznej, poprawią odbiór prestiżu zawodu, zintegrują środowisko. Obniżanie wysokości środków finansowych przyniesie natomiast przeciwny skutek.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5018
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krawczyk_Dziennikarze_wobec_dzialan_public_relations.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.