Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5029
Title: Zapomniany nurt pisarstwa śląskiego (1922-1945)
Authors: Buszman-Szklarska, Maria
Advisor: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Maksymilian Jasionowski; Alfons Pośpiech; Franciszek Pilarek; Józef Ryszka; literatura śląska
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W rozprawie zaprezentowane zostały sylwetki czterech pisarzy oraz ich twórczość, są nimi: Maksymilian Jasionowski, Alfons Pośpiech, Franciszek Pilarek i Józef Ryszka, których twórczość została omówiona dokładnie, ze szczególnym naciskiem na okres 1922-1945. W każdym rozdziale starano się pokazać także szerzej problemy polityczne, społeczne czy kulturalne, stanowiące tło dla opisywanego dorobku, ważne przy przyjętym w dysertacji sposobie ujmowania i opisywania problematyki literackiej. Badane teksty stanowią element literatury popularnej, która tak jak inne utwory winny być interpretowane za pomocą literaturoznawczych narzędzi badawczych. W niniejszej rozprawie starano się, zgodnie z sugestiami badawczymi K. Heskiej-Kwaśniewicz oraz K. Kossakowskiej-Jarosz, nie porównywać utworów autorstwa omawianych pisarzy z twórczością ogólnopolską. O błędzie zestawiania i oceniania literatury śląskiej na tle ogólnopolskiej pisała K. Heska-Kwaśniewicz już pod koniec lat osiemdziesiątych: „ [ ...] twórczość śląska posiadała barwę plebejską. [ ...] nawet jeśli tworzyli ją inteligenci śląskiego pochodzenia. Fakt ten uwarunkowany dziejami historycznymi dzielnicy określił więc zarówno twórców, jak i odbiorców. Owa barwa plebejska była później często dla badaczy myląca, określano ją jako "zapóźnienie kulturowe" gdyż nie znajdując podobnego zjawiska w polskiej kulturze literackiej, to co powstawało na Śląsku porównywano z podobnymi zjawiskami niewspółrzędnymi, a porównania wypadały zawsze na niekorzyść twórców śląskich."
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5029
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buszman_Szklarska_Zapomniany_nurt_pisarstwa_slaskiego.pdf10,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.