Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5033
Title: Wpływ komunikacji politycznej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego w demokracji lokalnej (na przykładzie miasta Katowice)
Authors: Piechota, Grażyna
Advisor: Wódz, Jacek
Keywords: komunikacja polityczna; społeczeństwo obywatelskie; demokracja lokalna; Katowice; media lokalne
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem niniejszej pracy jest analiza komunikowania politycznego na poziomie lokalnym, za który przyjęto stolicę Śląska – Katowice i jego wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Analiza prowadzona jest w kontekście udziału poszczególnych aktorów politycznych – władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, organizacji samorządu gospodarczego, radnych, mediów lokalnych oraz mieszkańców miasta – w procesach komunikowania politycznego oraz wpływ tych procesów na skuteczność podejmowanych działań oraz kształtowanych zachowań społecznych. W pracy przyjęto hipotezę, iż w Katowicach nie istnieje społeczeństwo obywatelskie i jest to wynikiem m.in. braku skutecznej komunikacji politycznej i aktywnych postaw poszczególnych uczestników procesów komunikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5033
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Wplyw_komunikacji_politycznej.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.