Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5037
Title: "Pamiętnik Literacki" - analiza bibliometryczna
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Pamiętnik Literacki; Bibliometria; Cytowania
Issue Date: 2017
Publisher: Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Citation: E. Kulczycki (red.), "Komunikacja naukowa w humanistyce" (S. 113-150). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka „Pamiętnika Literackiego” z wykorzystaniem metod bibliometrycznych. Dzięki tej analizie możliwe też będzie określenie sposobu wykorzystania artykułów opublikowanych w czasopiśmie. [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5037
ISSN: 978-83-7092-164-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Pamietnik_Literacki_analiza_bibliometryczna.pdf506,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons