Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/506
Tytuł: The first record of a potential pest Orientus ishidae (Matsumura, 1902) (Hemiptera: Cicadellidae) in Poland
Autor: Klejdysz, Tomasz
Zwolińska, Agnieszka
Walczak, Marcin
Kobiałka, Michał
Słowa kluczowe: Biodiversity; First record; Leafhopper; Orientus ishidae; Pest
Data wydania: 2017
Źródło: Journal of Plant Protection Research, Vol. 57, Iss. 2 (2017), s. 107-112
Abstrakt: This study provides the first data on the occurrence of the mosaic leafhopper Orientus ishidae (Matsumura, 1902) (Hemiptera: Cicadellidae) in Poland. This species is native to Southeast Asia, adventive in Europe and feeds on cultivated plants. Orientus ishidae is a well-known carrier of Grapevine flavescence doree phytoplasma which causes the grapevine yellows disease. Symptoms of phytoplasma diseases of grapevine include deformations, leaf chlorosis and withering of plants. The appearance of this species in Poland might be caused by observed climate variations and insufficient plant health controls in the international trade of plants.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/506
DOI: 10.1515/jppr-2017-0014
ISSN: 1427-4345
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Klejdysz_The_first_record_of_a_potential_pest_Orientus_ishidae.pdf1,05 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons