Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5085
Title: Szkolnictwo policyjne w województwie śląskim w okresie miedzywojennym
Authors: Mikitin, Janusz
Advisor: Molenda, Antoni
Keywords: szkolnictwo policyjne; XX-lecie międzywojenne; województwo śląskie
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Głównym zamierzeniem pracy jest ukazanie genezy całego szkolnictwa policyjnego na Śląsku, które w dokonaniach badawczych dotyczących historii Policji dwudziestolecia międzywojennego znalazło się na marginesie. Cezurę początkową rozprawy stanowi wejście prawnych unormowań dotyczących szkolnictwa policyjnego, a końcową – wybuch wojny niemiecko-polskiej we wrześniu 1939 r. Zakres terytorialny to obszar województwa śląskiego. Dokonując podziału zawartości pracy, dążyłem do zachowania logicznej kolejności następujących po sobie elementów składowych. Zawartość rozprawy podzieliłem na siedem rozdziałów z zastosowaniem konstrukcji chronologicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5085
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikitin_Szkolnictwo_policyjne_w_wojewodztwie_slaskim.pdf12,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.