Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5103
Title: Spory wokół feministycznej etyki troski we współczesnej filozofii amerykańskiej
Authors: Kamińska, Aleksandra
Advisor: Ślęczka, Kazimierz
Keywords: etyka troski; etyka feministyczna; filozofia amerykańska
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Etyka troski pozostawia jak się zdaje wiele do życzenia w zakresie spójności wewnętrznej i jednoznaczności zajmowanego stanowiska. Zasadniczo wydaje się opisem co najmniej dwóch stanowisk kryjących się pod jedną nazwą. Taka sytuacja prowadzi do opisanych w niniejszej pracy niejasności i sporów. Prawdopodobnie zbyt ogólny sposób formułowania pojęć i tez pozostawia zbyt wiele dowolności interpretacyjnych. Jednakże dopóki nie zostanie jednoznacznie stwierdzony brak zróżnicowania w sposobach rozumowania moralnego między ludźmi, dorobek etyki troski zasługuje na naszą uwagę, a jej twierdzenia stanowią zachętę do przeprowadzania dalszych analiz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5103
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_Spory_wokol_feministycznej_etyki_troski.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.