Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5232
Title: Teoria ciał uporządkowanych
Authors: Kula, Mieczysław
Sładek, Andrzej
Keywords: ciała uporządkowane
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Ciało uporządkowane jest strukturą algebraiczną, która w jednym schemacie ujmuje wspólne cechy zbioru liczb wymiernych i zbioru liczb rzeczywistych. Obserwując rozwój intelektualny małego dziecka, można zauważyć, że zdolność porównywania liczb pojawia się niemal równocześnie z kształtowaniem samego pojęcia liczby. Początkowo są to liczby naturalne, ale w dalszych etapach edukacji pojawiają się liczby całkowite, wymierne, rzeczywiste; temu rozszerzaniu pojęcia liczby towarzyszy rozwój umiejętności wykonywania operacji arytmetycznych oraz porównywania liczb. W ten sposób powstaje intuicyjne pojęcie struktury algebraicznej, którą jest zbiór liczb wymiernych lub rzeczywistych z działaniami dodawania i mnożenia wraz z dodatkowo określoną relacją liniowego porządku, zgodną z działaniami." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5232
ISBN: 9788322621486
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kula_Sladek_teoria_cial_uporzadkowanych.pdf5,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons