Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5235
Title: Społeczno-polityczne uwarunkowania reformy służby zdrowia w aspekcie przeprowadzanej restrukturyzacji lecznictwa stacjonarnego na przykładzie miasta Częstochowy
Authors: Kromołowski, Henryk
Advisor: Sztumski, Janusz
Keywords: reformy służby zdrowia; lecznictwo stacjonarne; restrukturyzacja; Częstochowa
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Celem niniejszej rozprawy, jest próba zbadania zależności między procesami restrukturyzacyjnymi a uwarunkowaniami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, w jakich funkcjonuje sektor służby zdrowia z uwzględnieniem prowadzonej przez państwo i samorządy polityki zdrowotnej wobec placówek zajmujących się ochroną zdrowia. Przedmiotem badań i analiz będą programy reform ochrony zdrowia w skali ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej oraz ich wpływ na funkcjonowanie takich placówek lecznictwa stacjonarnego w Częstochowie, jak: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Wojewódzki Szpital Zespolony im. W. Orłowskiego oraz Miejski Szpital Zespolony.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5235
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kromolowski_Spoleczno_polityczne_uwarunkowania_reformy.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.