Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/528
Tytuł: Comment on „palaeoenvironmental control on distribution of crinoids in the bathonian (middle jurassic) of England and France” by Aaron W. Hunter and Charlie J. Underwood
Autor: Salamon, Mariusz A.
Gorzelak, Przemysław
Zatoń, Michał
Słowa kluczowe: Commentary; Bathonian; England; France; Jurassic
Data wydania: 2010
Źródło: Acta Palaeontologica Polonica, (2010), vol. 55, no. 1, s. 172-173
Abstrakt: Aaron W. Hunter and Charlie J. Underwood in their article published in Acta Palaeontologica Polonica (Hunter and Underwood 2009) present some interesting results regarding facies control on the distribution of certain crinoids in the Bathonian of England and France. This is an important contribution, but we feel necessary to comment on some issues raised in their paper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/528
DOI: 10.4202/app.2010.0014
ISSN: 0567-7920
1732-2421
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Salamon_Comment_on_palaeoenvironmental_control_on_distribution_of_crinoids.pdf243,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons