Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5282
Title: Upadek i nadzieja : powojenna Europa i świat w dziennikach i korespondencji Andrzeja Bobkowskiego
Authors: Jastrzębska-Piotrowicz, Agnieszka
Advisor: Krasuski, Krzysztof
Keywords: Andrzej Bobkowski; wojna w literaturze
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsza praca omawia twórczość Andrzeja Bobkowskiego. Twórczość Andrzeja Bobkowskiego jest współcześnie bardzo szeroko dyskutowana i omawiana. Rzec by można nawet, iż jej popularność stała się swoistym fenomenem w czasach, gdy książki pisarzy emigracyjnych „wiodą nieraz żywot anemicznie wegetujących cieni i rośli bez wody albo w lepszym wypadku – żywot utajony. Upływ czasu zweryfikował słowa Romana Zimanda, który w 1983 roku pisał o nieobecności pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego w faktycznym obiegu współczesnej kultury polskiej. Badacz dodawał wówczas z żalem: „Gdybyż przynajmniej istniał klan <<wtajemniczonych>>, wąskie grono wyznawców. Choćby tak, jak istnieje klan <<tolkienistów>>, czy jak niegdyś istniał klan wielbicieli Pod wulkanem. Mimo snobizm, takie nieformalne grupy bywają bardzo dla kultury pożyteczne. Ale nie, nawet tego nie ma. Co drugi krytyk jest z Gombrowiczem na ty, a o Bobkowskim nie wspomni nikt. Totschweigen.” Dzisiaj, niemal trzydzieści lat później, sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Dzieło pisarza stało się pełnoprawnym, dynamicznym elementem kultury, a jego nazwisko pojawia się nie tylko w słownikach, czy elitarnych opracowaniach, ale także przy okazji wydarzeń o charakterze pozajęzykowy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5282
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jastrzebska_Piotrowicz_Upadek_i_nadzieja_powojenna_Europa_i_swiat_w_dziennikach.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.