Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/532
Tytuł: Cytogenetic studies of three European species of Centaurea L. (Asteraceae)
Autor: Dydak, Marta
Kolano, Bożena
Nowak, Teresa
Siwińska, Dorota
Małuszyńska, Jolanta
Słowa kluczowe: Centaurea; Cytogenetics
Data wydania: 2009
Źródło: Hereditas, Vol. 146, iss. 4 (2009), s. 152-161
Abstrakt: Cytogenetic analysis of several populations of Centaurea jacea (2n = 4x = 44), C. oxylepis (2n = 4x = 44) and C. phrygia (2n = 2x = 22) was performed using flow cytometry, differential chromosome staining and FISH. In all species Arabidopsis-type telomeric repeats hybridized only to the terminal part of chromosomes. In C. phrygia three pairs and in C. oxylepis six pairs of chromosomes revealed the hybridization signals of 45S rDNA. Centaurea jacea showed polymorphism in the 45S rDNA loci number, five or six pairs of sites were observed. 5S rDNA loci were located in two pairs of chromosomes in C. phrygia. In C. jacea and C. oxylepis the number and position of 5S rDNA loci were the same: three pairs located interstitially and one terminally. The genome size of the diploid C. phrygia was established as 2.14 pg/2C. The genomes of tetraploid species were nearly two times larger and genome size polymorphism was observed among C. jacea populations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/532
DOI: 10.1111/j.1601-5223.2009.02113.x
ISSN: 0018-0661
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dydak_Cytogenetic_studies_of_three_European_species_of_Centaurea.pdf2,85 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons