Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5332
Title: Ocena wiarygodności zeznań świadków dorosłych przy zastosowaniu psychologicznych i prawniczych kryteriów treściowych
Authors: Wojciechowski, Bartosz Wojciech
Advisor: Stanik, Jan M.
Keywords: zeznania świadków; wiarygodności zeznań świadków
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Tematem pracy jest Ocena wiarygodności zeznań świadków dorosłych przy zastosowaniu psychologicznych i prawniczych kryteriów treściowych. Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do uznania, że analiza zeznań świadków dorosłych z zastosowaniem kryteriów treściowych może stać się niezastąpionym narzędziem wspierającym nie tylko psychologiczną, ale i prawniczą ocenę psychologicznych uwarunkowań wiarygodności zeznań świadków. Prawidłowa identyfikacja wartości dowodowej zeznania jest możliwa w oparciu o wskazania technik analizy treściowej, ale to, czy oceniający zeznanie trafnie rozpozna jego wartość, czy popełni błąd diagnostyczny, w znacznej mierze będzie zależało od tego, w jaki sposób będzie się posługiwał tymi narzędziami. Zaprezentowane wyniki badań niewątpliwie stanowią istotny wkład w zasób dotychczasowej wiedzy na temat mechanizmów treściowej analizy zeznań świadków, ale będą także stanowiły punkt wyjścia do dalszych poszukiwań badawczych. Za w pełni uzasadnione uznać należy podjęcie prób zmierzających do połączenia technik analizy treściowej z technikami uzyskiwania zeznań (przesłuchania) oraz utrwalania treści wypowiedzi świadków (nagrania audiowizualne, nagrania audio, transkrypcje), weryfikacji przydatności tej metody do analizy zeznań dzieci i wyjaśnień podejrzanych. Na pogłębioną analizę zasługują również te zeznania, które sprawiały przy analizie treściowej największe trudności diagnostyczne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5332
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciechowski_Ocena_wiarygodnosci_zeznan_swiadkow_doroslych.pdf3,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.